Hakkında

1985-1986 öğretim yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde Resim-iş Eğitimi Bölümü olarak eğitime başlamış, zaman içerisinde Resim ve Grafik Tasarım olmak üzere 2 ana sanat dalını oluşturarak kuruluşunu tamamlamıştır. 1998-1999 öğretim yılından itibaren bölüm, Yüksek Öğretim Kurulunun Yeniden Yapılanma Programına bağlı olarak Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adını almıştır. Bölümümüz Akademik elaman listesi 8 doçent, 7 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi şeklindedir. Bütün akademik elemanlarımız etkili artistik yaklaşımlara sahiptir ve öğretim elemanlarımız öğrencileri çağdaş sanatsal aktivitelere yönlendirmektedir. Görsel sanatlar insanların birbirlerini kavrayabildikleri çok dilli bir dünyayı paylaşmalarını sağlar. Bu program bu fikir doğrultusunda öğrencilerin dünyanın bu çok dilli yaklaşımını öğrenmelerini amaçlar. Böylece sanat eğitimi almış olan öğrenciler bütün dünyanın sanatsal ve estetik değerlerini algılayabilirler.