Hakkında.

Hava trafik kontrol hizmeti; emniyetli, verimli, hızlı ve düzenli şekilde hava trafiğin yönetilmesi amacıyla meydan kontrol, yaklaşma kontrol ve saha kontrol ünitelerinde görev yapan hava trafik kontrolörleri tarafından sağlanan bir hizmettir. Hava trafik kontrolörleri, kalkıştan inişe kadar uçuşun her safhasında emniyetli hava trafik operasyonlarının sürdürülmesinden sorumludur.

Hava Trafik Kontrol Bölümü 1986 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten Bölüm, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak lisans düzeyinde Hava Trafik Kontrol eğitimi veren tek yükseköğretim kurumudur. Eğitim süresi dört yıl olup, teorik dersler ile birlikte hava trafik kontrol simülatörlerinde uygulamalı dersler gerçekleştirilmektedir. Bölüm bünyesinde günümüz teknolojisine sahip radar kontrol simülatörü ve 360 derece görüntü imkânı sağlayan meydan kontrol simülatörü mevcuttur.

Havacılıkta kullanılan uluslararası dilin İngilizce olması nedeniyle, isteyen öğrenciler bölüme başlamadan önce Üniversitemiz bünyesinde bir yıl süreyle isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edebilirler.

Öğrencilerin öğrenimleri süresince kazandıkları bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla lisans eğitimleri boyunca sanal pilot ve ünite stajı olmak üzere iki tane staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Sanal pilot stajı II. Yarıyılın; ünite stajı ise VI. Yarıyılın tamamlamasından sonra gerçekleşir.

Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan en az 240 AKTS krediyi ve zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları gerekir. Bölüm mezunlarının lisanslandırması "SHY 65-01 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği" ne göre gerçekleştirilir.